SPEOS s.r.o.

č.p. 322
Dolní Dobrouč
561 02
Pavel Havelka 603239606
speos@seznam.cz

Využijte příspěvku pro pojištěnce ZP MV ČR na rok 2011

03.10.2011 09:34

Preventivní programy pro pojištěnce ZP MV ČR na rok 2011

Výňatek:

Programy preventivní péče 2011

A8) Program podpory zdravého životního stylu

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu

Pojištěnec, který v období od 10. 8. 2011 do 10. 10. 2011 podporoval své zdraví, může čerpat příspěvek až do výše 500,- Kč na jednu z následující položek:

1. plavání,

2. léčebný tělocvik a tělesná regenerace (permanentka na fittness a skupinové cvičení),

3. od 65 let věku léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, zakoupené v lékárně a prodejně zdravotnických potřeb,

4. preventivní vyšetření osteoporózy denzitometrem - ženy od 50 let, muži od 55 let,

5. preventivní vyšetření kardiovaskulárního systému.

Specifické podmínky:

a) léčebný tělocvik a tělesná regenerace dle bodu 2. zahrnují fitness a skupinová cvičení, např. aerobik (včetně aquaerobiku), cvičení pro seniory. Skupinovým cvičením se rozumí cvičení 2 a více osob,

b) vyšetření dle bodu4. a5. musí být realizována ve zdravotnickém zařízení, příspěvek schvaluje revizní lékař,

c) zdravotnickými prostředky, na které ZP MV ČR přispívá, jsou tyto: náplasti (s výjimkou hypoalergických náplastí), podložky PVC, sportovní ortézy a neortopedické vložky do bot a je možné je zakoupit pouze v lékárnách nebo ve specializovaných prodejnách zdravotnických potřeb. Příspěvek se nevztahuje na doplatky na zdravotnické prostředky.

Nákup zboží nebo služby musí být realizován pouze v uvedeném období.

https://www.zpmvcr.cz/cz/pojistenci-a-verejnost/produkty/preventivni-programy/zakladni-podminky-pro-uplatneni-naroku-na-prispevek-preventivniho-programu.html

Změna programu v průběhu roku 2011 je vyhrazena.